Archive for the Kontakt Category

Dyrygent

Posted in Kontakt on 4 czerwca 2010 by Chór akademicki UTP

Agnieszka Sowa

Jest absolwentką Wydziału Dyrygentury Chóralnej i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej im.F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy (1999).Laureatka VII Ogólnopolskiego Konkursu Dyrygentów Chóralnych w Poznaniu (1998 III nagroda) i stypendystka w Ministra Kultury i Sztuki za wyróżniające osiągnięcia w nauce (1998/99). Swoje umiejętności oraz wiedzę potwierdziła kończąc z wyróżnieniem Podyplomowe Studia Chórmistrzowskie przy AM w Bydgoszczy i CAK w Warszawie (2002).

Swoje zawodowe plany związała z Bydgoszczą, gdzie podjęła pracę w Państwowym Zespole Szkół Muzycznych im.A. Rubinsteina. W tejże szkole założyła i prowadzi Chór Dziecięcy „Rubinki”. Z zespołem tym podjęła współpracę z Filharmonią Pomorską w Bydgoszczy z powodzeniem biorąc udział w prestiżowych międzynarodowych przedsięwzięciach jakimi były koncerty „War Requiem” B.Brittena (2000) i „Carmina Burana” C.Orffa (2002,2004). W czerwcu 2005 na zaproszenie Conservatoire Populaire de Musique chór wziął udział w Feta la Musique w Genewie.Do najwiekszych osiagnięć zespołu zaliczyć można: Złoty medal podczs XXXIV Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego „Svetky Pisni” w Ołomuńcu- maj 2006, I miejsce na Konkursie Chórów Szkół Muzycznych w Inowrocławiu- maj 2007.

Jako dyrygent i pedagog wokalny prowadzi na Wydziale Wokalnym PZSM Żeński Zespół Wokalny, z którym wielokrotnie koncertowała dla Bydgoszczan. Wszechstronny repertuar zespołu prezentowała w formie koncertów czy spektakli słowno-muzycznych będąc gościem m.in. Urzędu Miejskiego Miasta Bydgoszczy, placówek kulturalno- oświatowych, Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy, Urzędu Wojewódzkiego itd. Do osiągnieć zespołu zaliczyć można: II miejsce w IX Festiwalu Chóralnym „Cantio Lodziensis” w Łodzi- listopad 2006, wyróżnienie podczas IV Międzynarodowych Spotkań Chóralnych w Chełmnie- czerwiec 2007.

W swojej pracy dużo uwagi poświęca zagadnieniom z zakresu emisji głosu-pracy nad głosem. Bierze czynny udział w kursach oraz sympozjach metodycznych m.in. „Metoda Aleksandra w technice wokalnej” (Legnica 2001), „Metoda Rabina” (Bydgoszcz 2006).Prowadzi zajęcia z emisji głosu w PZSM, jak również w Wyższej Szkole Jézyków Obcych w Świeciu, a w Zespole Szkół Komunikacji im. H. Cegielskiego w Poznaniu przeprowadziła warsztaty emisji głosu (2003).

W maju 2002 podjęła pracę w Teatrze Polskim im. H. Konieczki w Bydgoszczy jako korepetytor muzyczno-wokalny otaczając profesjonalną opieką zespół artystyczny tegoż teatru, prowadząc zajęcia z zakresu impostacji, emisji głosu.

Reklamy

Prezes

Posted in Kontakt on 4 czerwca 2010 by Chór akademicki UTP

Katarzyna Nowak

Próby

Posted in Kontakt on 4 czerwca 2010 by Chór akademicki UTP

Próby odbywają się dwa razy w tygodniu.

W poniedziałki o 19.30 i środy o 19.00 zapraszamy na wspólne śpiewanie!!

Aula B2 w budynku UTP

Przy ul. Bernardyńskiej 6

e-mail: chorutp@gmail.com